Meteņus nosvinēja visi kopā.

21. februārī Joņinu bibliotēkā tika svinēti Meteņi.

Šie svētki jau kļuvuši par tradicionālu pasākumu, kas pulcē trīs bibliotēku - Joņinu, Robežnieku, Indras - lasītājus.

Bibliotekāres sagatavoja konkursus, spēles, balvas, lasītāji iepriecināja ar saviem kulinārijas šedevriem un aktīvu līdzdalību.
Viesi no Indras bibliotekāres Romualdas Žurakas vadībā piedāvāja klātesošajiem interesantas viktorīnas un priecēja ar saviem pārsteigumiem – pašu rokām izgatavotiem suvenīriem - lādītēm, magnētiem, dekoratīviem paliktņiem, īstiem amatnieku šedevriem. Visi bija sajūsmā.
Pasākuma saimniece Žanna Juhņeviča pacentās gods godam. Viņa sagatavoja gan gardus cienastus, gan jautrus konkursus, izraisot dalībniekos īstu smieklu vētru.

Viesi no Robežniekiem pārsteidza ar kulinārijas gardumiem – pankūku torti no Zinas Buko, neparastu tiramisu no Ilzes Mančinskas, garšīgām vafelēm no Irēnas Kozindas un kefīra pankūkām no Ingas Babišķo.
Meteņu galveno simbolu – Salmu lelli – izgatavoja Olga Blaževiča. Tas viņai izdevās kā vienmēr lieliski.
Pasākumu fotografēja Staņislavs Piciļevičs. Mēs nevarējām neapsveikt viņu sakarā ar svarīgu notikumu – viņa tēva Staņislava Piciļeviča fotoizstādes „Cilvēks, daba, darbs” atklāšanu Krāslavas muzejā.
Bibliotekāres Žanna Juhņeviča, Romualda Žuraka, Rita Kovaļevska izsaka pateicību visiem dalībniekiem un pagasta pārvaldei par pasākuma atbalstīšanu.

Staņislava Picileviča foto.

Publicēts:http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/metenus-nosvineja-visi-kopa.html

Izstāde "Cilvēks. Daba. Darbs" 

Šī gada 19. februārī Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja izstāžu zālē Pils ielā 10 tika atklāta Stanislava Piciļeviča (1931-2010) fotogrāfiju izstāde "Cilvēks. Daba. Darbs"

Stanislavs Piciļevičs dzimis 1931. gada 12. janvārī Robežnieku pagasta Skuķos. Skolas gaitas uzsāka Pustiņas 6-klasīgajā pamatskolā, no 1942. līdz 1943. gadam mācījās Pleiku baltkrievu tautskolā. No 1948.gada Stanislavs strādāja kolhozā “Znamja Pobedi” un veica kalēja, galdnieka, biškopja pienākumus, kādu laiku bija arī Joninu ciema padomes tautas nama vadītājs Skuķos. No 1952. – 1955. gadam dienēja armijā. Pēc dienesta Stanislavs strādāja un turpināja mācības. 1962. gadā pabeidza Pustiņas 7-klasīgās skolas vakara nodaļu.
Ilgus gadus Stanislavs bija ārštata korespondents Krāslavas rajona avīzē “Socialističeskij putj”, vēlāk - “Komunisma Ausma” (“Zarja komunizma”). Ar panākumiem piedalījās daudzās foto izstādēs gan Padomju Savienībā, gan ārpus tās robežām. Stanislavs Piciļevičs uzturēja sakarus ar citiem fotoamatieriem. Savā dzīvojamā mājā viņš bija iekārtojis nelielu fotolaboratoriju.
Stanislavs Piciļevičs labprāt fotografēja bērnus, ziedus, putnus, kā arī dažādas sadzīves ainas un notikumus savā apkaimē. Ar laiku pievērsās arī mākslas fotogrāfijai. Staņislava fotoattēliem raksturīgs savdabīgs skatījums uz notikumiem, radošums un sirsnīga attieksme pret dzīvi.
Stanislavs Piciļevičs miris 2010. gadā, atdusas Robežnieku kapos.

Sava tēva iesākto, cienīgi turpina viņa dēls Stanislavs Piciļevičs, arī viņš aizrāvies ar fotografēšanu. Daudz interesantu neatkārtojamu foto varam redzēt Interneta lappusēs.

Vēlam Stanislavam stipru veselību un veiksmi radošajā darbā.

 

Pasākumu plāns 2020.gada februārim.

Datums
Pasākuma veids, temats un nosaukums
Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)
Atbildīgais
10.02.20.
“Lai mīlestībā paiet mūžs”.

Ž. Juhneviča.
17.02.20..
“Visu gadu naudu krāju Metenīša vakaram…”
 Cikla ”Latviešu tautas tradīcijas, svinamās dienas” izstādē piedāvā materiālus par Meteni, tā svinēšanas tradīcijām un ticējumiem.    
Ž. Juhneviča.
21.02.20.
„Metens  veda pelnu dienu”.

Kopa ar Robežnieku un Indras bibliotēku organizēt Meteņu svētkus ar pankūku degustāciju.

Ž. Juhneviča.
28.02.20.
“Jaunās grāmatas”.
Literatūras izstāde.
Ž.Juhneviča.