Bibliotēkas vasaras uzaicinājums!


Skolēnu vasaras brīvlaikā no 1.jūnija līdz 31.augustam Robežnieku pagasta bibliotēkas  aicina bērnus apmeklēt bibliotēku un radoši pavadīt brīvo laiku.

 Bibliotēka aicina iesaistīties “Bibliotēkas vasaras uzaicinājums ”. Uzaicinājums ir individuāla lasīšanas akcija sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem, kuri lasa patstāvīgi un vēlas bagātināt savu vasaras brīvlaika pieredzi. Lai piedalītos uzaicinājumā, jādodas uz  bibliotēkas  un jāpiesakās pie bibliotekāra, kurš izsniegs uzaicinājuma uzdevumu lapu. Uzdevumu lapā minēti dažādi literāri uzdevumi, piemēram, izlasīt grāmatu par noteiktu tēmu vai konkrēta izskata grāmatu u. tml. Uzdevumus var veikt jauktā secībā pēc katra dalībnieka izvēles, tomēr galvenais uzaicinājums ir izpildīt tos visus līdz vasaras beigām. Katra veiksmīgi izpildītā uzdevuma laukumā bibliotekārs uzlīmē uzlīmi, kas apliecinās, ka uzdevums ir paveikts.

Čaklākajiem un aktīvākajiem dalībniekiem balviņas!

Vasarā ikvienam ir iespēja piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas izveidotā un vadītā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023”.  Ikviens, kurš būs izlasījis 5 kolekcijas grāmatas un līdz gada beigām novērtējis tās, aizpildot elektronisko anketu, saņems pateicības balviņas.

Lai aizraujoša un saulaina vasara kopā ar bibliotēku!


Informējam!


 Rītdien, 31. maijā, laikā no plkst. 10.00 līdz 10.20 uz trīs minūtēm visā Latvijas iedarbinās TRAUKSMES SIRĒNAS, lai veiktu to pārbaudi!

🔊Aicinām iedzīvotājus nesatraukties!

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023

 

Jau 22 gadus Latvijā veiksmīgi norit lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija"  LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, kas Latvijas novados tiek īstenota kopš 2001. gada, bet ārpus Latvijas  kopš 2007. gada. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni un  jaunieši, savukārt no 2012. gada – arī pieaugušie. Rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem kļuvuši vecāki, vecvecāki un skolotāji.
 
Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.
 
Grāmatu kolekcijā ir pieredzējušu un profesionālu literatūras ekspertu ieteiktas grāmatas.
 
Ikviens bibliotēkas lietotājs ir aicināts kļūt par literatūras ekspertu, piedaloties ikgadējā lasīšanas veicināšanas programmā un izvēloties lasāmvielu no piedāvātās grāmatu kolekcijas.
 
Kā iesaistīties?
Aicinām interesentus savu dalību žūrijā pieteikt bibliotēkā klātienē un līdz 2024. gada janvāra beigām izlasīt grāmatas no vecumam atbilstošās grāmatu kolekcijas, kā arī aizpildīt elektronisko grāmatu novērtēšanas anketu, kas, noslēdzoties lasīšanas veicināšanas programmai, tiks publicēta www.lasamkoks.lv mājaslapā.
 
2023. gada "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" grāmatu kolekcija

5+
Pazudušais miedziņš. Anete Melece. Rīga: Liels un mazs, 2022.
ŅAUdiena.rrr. Aivars Neibarts. Rīga: Latvijas mediji, 2022.
Soliņš un Miskaste. Ieva Samauska. Rīga: Pētergailis, 2022.
Klimpas kungs un burinieks. Anna Oņihimovska. Rīga: Latvijas Mediji, 2023.
Kaimiņi. Rosio Bonilja. Rīga: Latvijas Mediji, 2023.
 
9+
Pelesdēls Gudrinieks. Ruta Svaža. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.
Bete un lidojošā dzimšanas dienas dāvana. Vitalija Maksvīte. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022.
Lasis Stasis un Atlasijas okeāns. Daina Tabūna. Rīga: Liels un mazs, 2022.
Brālis, kas nebija vajadzīgs. Gaja Guna Ekle. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.
Skeleta Juhana gaitas. Trīnu Lāna. Rīga: Liels un mazs, 2022.
 
11+
En den dīno šoko loko tīno. Rīga: Liels un mazs, 2023.
Upe, kas tek atpakaļ. Žans Klods Murlevā. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022.
Zlatas ceļš. Dzintars Tilaks. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022
Kā mans tētis atrada sev sievu. Rēli Rēnausa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.
Burmemme. Aino Pervika. Rīga: Liels un mazs, 2022.
 
15+
Melndzelmji. Igne Zarambaite. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022.
Mūru dāma. Silēna Edgāra, Pols Beorns. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022.
Mana kolosālā dzīve. Jennija Jēgerfelde. Rīga: Latvijas Mediji, 2022.
Kinderlande. Mavils. Rīga: Liels un mazs, 2022.
Zaļā dzīle. Toms Deimonds Barvidis. Rīga: Dienas Grāmata, 2022.
 
Vecākiem
Bērni ir karaļi. Delfīne de Vigāna. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022.
Es neliecināšu pret jums. Kristīne Ilziņa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.
Laiks atkal iedegt zvaigznes. Virdžīnija Grimaldi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.
Piektā laiva. Monika Kompaņīkova.  Rīga: Pētergailis, 2022.
+ 1 grāmata no citas vecuma grupas