Digitālā nedēļa 2022

No 21. līdz 25. martam Latvijā norisinās ikgadējā informatīvi izglītojošā “Digitālā nedēļa 2022”. Tās ietvaros iedzīvotājus un uzņēmumus aicina attīstīt digitālās prasmes nodarbinātībai un biznesam, aktīvāk izmantot dažādas tehnoloģijas un pakalpojumus, vienlaikus pievēršot uzmanību digitālajai identitātei, drošībai un kritiskajai domāšanai.