“Advente – gaidīšanas laiks”

 


 

Pirmo Adventes vainagu 1833. gadā, izpušķojot koka krustu ar egļu zariem un iededzot 23 sveces, pasaulei dāvināja Hamburgas bērnu patversmes bāreņi. Adventes laiks ir divdesmit trīs dienu ilgs. Raibās sveces ar laiku aizvietoja ar četrām baltām un 19 sarkanām svecēm. Baltās sveces bija domātas svētdienām – prieka un augšāmcelšanās dienām. Tāpat pamazām pušķoto koka krustu aizvietoja ar zaļu egļu zaru vītu vainagu, ko rotāja četras sveces – katrai Adventes svētdienai pa vienai. Apaļais Adventes vainags, kas tradicionāli ir zaļā krāsā, simbolizē dzīvību visos tās aspektos- dzimšanu, aiziešanu no šīs pasaules un mūžīgo dzīvi. Šī simboliskā tradīcija jau gandrīz divus gadsimtus pastāv Eiropas un aizjūru zemēs. Un tā ir kļuvusi par tradīciju dažādu reliģisko pārliecību cilvēkiem. Līdz ar Adventes laiku sākas Ziemassvētku gaidīšana.

Ziemassvētkus un baznīcas gadu ievada četru nedēļu ilgais gaidīšanas laiks. Sveces vainagā neatgādina tikai četras nedēļas, tās stāsta arī par Izraēla tautas 40 gadu ilgo maldīšanos tuksnesī. 40 gadus šī tauta bija ceļā, līdz tā drīkstēja ieiet apsolītajā zemē. Tas bija ceļojums, kas ilga toreiz cilvēka mūža garumā. Bībelē lasām, ka šis Izraēla tautas ceļojums bija šaubu, sacelšanās un neveiksmju pilns. Apsolītā zeme kā maza gaismiņa tālumā uzturēja tautu pie dzīvības, līdz tā drīkstēja kļūt par tās īpašnieci.

Adventes laiks ir pārdomu brīdis katram un ģimenēm. Un gaidot Ziemassvētku brīnumu, var piedzīvot daudz mīlestības un savstarpējas uzticības.

 


                        Adventes vainaga veidošana un iededzināšana. 10 idejas, kā svinēt Latvijas valsts svētkus.


 Svētki nav iedomājami bez kultūras klātbūtnes. Ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās kultūras norises iespējams baudīt virtuāli. Jūsu ērtībai atjaunots un papildināts #Ēkultūra digitālo resursu apkopojums https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi#gsc.tab=0Ziemeļvalstis un pasaule no 9.- 15. novembrim.

                           IEPAZĪSTI Ziemeļvalstu un Baltijas valstu autoru darbus! "Septiņi miljardi astoņsimt miljoni cilvēku uz vienas planētas. Ikvienam no viņiem ir pašam savs, unikāls dzīvesstāsts. Visi skaitās. Viens no viņiem esi tu!" Kristina Rošifte.

  Krāslavas novada dome sadarbībā ar biedrību „Latgales kulinārā mantojuma centrs” ir izdevusi „Latgales pavārgrāmatu”, kurā apkopotas Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālo ēdienu un dzērienu receptes. Pavārgrāmata sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā iekļautas Latgales vietējo ēdienu receptes, bet otrajā daļā - Krāslavas novadā vēsturiski dzīvojošo tautību – latviešu, poļu, ebreju, krievu un baltkrievu – nacionālās virtuves receptes un fotoattēli.


“Mārtiņam zosi kāvu…”

 


Latviešiem Mārtiņi — 10. novembris — iezīmē rudens darbu beigas un ziemas sākumu. Mārtiņos beidzās pieguļa, rudens darbu, ganu un veļu laiks. Šeit apkopoti ieteikumi, kā nosvinēt Mārtiņus īsteni latviskā garā.

 

Joņinu bibliotēkas PASĀKUMU PLĀNS

2020.gada novembris

                                 

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

02.11.- 12.11.20.

“Mārtiņam zosi kāvu…”

Mārtiņdienas tradīcijām, maskām, ticējumiem veltīta literatūras izstāde.

10.11. – 24.11.20.

“Latvija, tu zeme svēta, Tevi sargāt mūsu gods.”

Literatūras  un vietējās fotohronikas izstāde, veltīta Latvijas Republikas proklomēšanas gadadienai.

20.11.- 30.11.20.

“Jaunumi grāmatplauktā.”

Literatūras izstāde.

30.

11.20.

“Advente – gaidīšanas laiks.”

Adventes vainaga veidošana un iededzināšana, noformējums bibliotēka. Virtuālā foto izstāde.