HUMORA SACENSĪBAS.


28. decembrī notika pasākums: 
HUMORA SACENSĪBAS STARP 4 KOMANDĀM: „SKUĶI,” „ROBEŽNIEKI”, “SKAISTA”,”Kalnieši”.
Starp komandām vislabāk sevi šoreiz parādīja Skuķu komanda.


Pasākumu plāns 2020.gada janvārim.

02.01.
-31.01.
Jaunākās grāmatas bibliotēkā.
Pastāvīga plaukta izstāde. Apskats.
Lasītāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām.
07.01. 
“Labas grāmatas ir kā gājputni – tās vienmēr atgriežas pie lasītājiem.”
Literatūras izstāde.
10.01. 
“Vēsture ap mums” Apskatāma veco karšu izstāde. 
20.01.

"Barikāžu laiks"1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena.
Literatūras izstāde.
28.01.
Krievu rakstniekam, dramaturgam Antonam Čehovam- 160.” 
Literatūras izstāde.