Aprīļa mēnesī bibliotēkās notiek bibliotēku nedēļai veltīti pasākumi. Joņinu bibliotēka piedāvāja interesentiem iepazīties ar drošību e-vidē un piedāvāja iespēju paceļot pa datu bāzes News.lv un Letonika.lv labirintiem. 
         Robežnieku pagasta Joņinu bibliotēkas pasākumi

                                   2018.g. aprīlī 

N.
p. k.
Norises
laiks
Norises vieta
Pasākuma nosaukums
Atbildīgais un dalībnieki
1.
10.04.18
Robežnieku pagasta Joņinu bibliotēka
Bibliotēku nedēļai veltīta pārruna ar lietotājiem :
Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem…”                                       
Ž. Juhneviča
2.
11.04.18
Robežnieku pagasta Joņinu bibliotēka
Datorapmācības kursi iesācējiem” (bezdarbniekiem un pensionāriem, kuriem ir interese, bet nav labas  zināšanas)
Ž. Juhneviča
3.
27.04.18
Robežnieku pagasta Joņinu bibliotēka
Literatūras izstāde    “Dievs, svētī Latviju:
       Zemi, cilvēkus, valodu, Dziesmu un ticību…”
                            
/Velta Toma/
Ž. Juhneviča
4.
30.04.18
Robežnieku pagasta Joņinu bibliotēka
 Literatūras izstāde bērniem „Cik interesanta ir putnu dzīve, bet cik maz vēl mēs to pazīstam!”                 
Ž. Juhneviča