BIBLIOTĒKAS PASĀKUMU PLĀNS .   Jūlijs.                                                          

 

Datums
Pasākuma veids, temats un nosaukums
Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)
01.-30.07.20.
“Atvaļinājumu un ceļojumu laiks klāt.” 
 Literatūras izstāde.
Interesantākie tūrisma objekti Latgalē.
03.07.20.
“Mini mini mīkliņu…”
 Literatūras izstāde.
Izstāde izvietotas grāmatas ar latviešu tautas mīklām.
08.07.20.
“Draudzības spēks”.
 Literatūras izstāde.
Bērnu grāmatu autorei un māksliniecei Dzidrai Rinkulei- Zemzarei – 100.