Bibliotēkā tika organizēta bērnu zīmējumu un ražas izstāde: „Rudentiņš – bagāts vīrs.”

 
Mūsu zīmējumi.

Mūsu darbiņi.
 

2016. gadā bibliotēka organizēts praktiskās nodarbības ar bērniem: „Bibliotēka – draugs, palīgs un vārti uz pasauli”