Informācija Robežnieku pagasta Joņinu bibliotēkas lietotājiem:

No 03.09. – 01.10. atvaļinājums.

Bibliotēka strādā:

05., 12., 19., 26., septembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00.