Bibliotēka apkalpo 101 lasītāju no kuriem 17 bērni. Gada laikā lasītājiem sniegts 184 bibliogrāfiskās izziņas, lasītāji informēti par preses jaunumiem un jaunāko literatūru.

 Bibliotēka apkalpo arī Skuķu Veco ļaužu ģimenes māju un aprūpes centru cilvēkiem ar garīgā rakstura traucējumiem.

Bibliotēkā visaktīvākie lasītāji ir pensionāri, bezdarbnieki un skolēni.

 Lasītāji labprāt lasa latviešu, krievu un ārzemju rakstnieku darbus.  Internets ir izplatīts starp jauniešiem un bezdarbniekiem.

Šogad bibliotēkas apmeklētāju skaits, lasītāju skaits un iesnieguma skaits ir mazāks .Liela interese par īpaši jaunajiem izdevumiem.