Grāmatu svētki Kombuļos 2011.g


Kopa ar Robežnieku bibliotēkas organizēta teatrāla pasaciņa , veltīta Bernības svētkiem.


Pateicoties projektu „Mēs paši”mēs uzcēlam bērnu rotaļu laukuma izveide Joņinu bibliotēkā dos iespēju māmiņām ar maziem bērniem apmeklēt internets un bibliotēku, nodrošināt saviem bērniem laika pavadīšanu,atbilstoši izveidotajiem apstākliem.


Piedaloties projektā Robežnieku pagasta pārvalde bērniem ar vecākiem piešķīra ekskursiju uz Siguldu, Gaujas nacionalu parku un Padomju Slepenaju bunkurū.
Bibliotēka apkalpo 142 lasītāju no kuriem 41 bērni. Gada laikā lasītājiem sniegts 168 bibliogrāfiskās izziņas, lasītāji informēti par preses jaunumiem un jaunāko literatūरु
. Bibliotēkas iespieddarbu krājumi papildināti par 188 vienībām, kopsummā 407 Ls.
· Pagasta līdzekļi 33 eks. 110.42 Ls.
· „Bērnu žūrija” 19 eks. 96 Ls.
· Dāvinājumi 70eks. 201,27 Ls.


Bibliotēka patstavīgi darbojas izstādes:
„Jaunākā literatūra skoleniem”
„Jaunas grāmatas”
„Musu pagasta fotogrāfijās”
„Tūrisma informācija”.