2017. gada 20. janv.


Galvenie darba rāditāji.


Bibliotēkas krājums –3329
Lietotāju skaits – 95
Apmeklējumu skaits –1827
Izsniegums – 4184

2016. gada 28. dec.


Organizēts tematiskais vakars ar Skuķu pansionāta  iemītniekiem;

 

 
 

2016. gada 10. nov.


Tika organizēts  brauciens pieredzes apmaiņā uz Cēsu bibliotēku .
 
 
 
 
 
 
 

2016. gada 27. okt.


Bibliotēkā tika organizēta bērnu zīmējumu un ražas izstāde: „Rudentiņš – bagāts vīrs.”

 
Mūsu zīmējumi.

Mūsu darbiņi.
 

2016. gada 4. okt.


2016. gadā bibliotēka organizēts praktiskās nodarbības ar bērniem: „Bibliotēka – draugs, palīgs un vārti uz pasauli”

2016. gada 26. aug.


Kopa ar pansionāta darbiniekiem tika organizēts brauciens uz Ventspilī:

 

2016. gada 1. apr.Kopa ar Robežnieku bibliotēku tika organizēta joku diena :

2016. gada 25. marts

Par godu Lieldienām tika noorganizēts pasākums Skuķu pansionātā .
 

2016. gada 12. febr.

"Milestības visi vecumi padevīgi."

 
 
Kopīgi ar Robežnieku bibliotēku tika novadīts pasākums, veltīts Valentīna dienai.
 2016. gada 4. janv.

Galvenie darba rāditāji 2015. gadā.

Lasītāju skaits - 95
t.s. bērni  - 14
Literatūras izsniegums - 4286
Apmeklētāju skaits - 1875
Grāmatas fonds  - 3268