2018. gada 2. marts

2018. gada 16. febr.

 
Sadarbojoties Joņinu un Robežnieku bibliotēkas vadītājām, 14. februārī Skuķu ciematā notika ziemas tradīciju pasākums – Meteņi. Senie pavasara gaidīšanas svētki norisa saskaņā ar tradīcijām – skaļi, jautri, azartiski un ļoti garšīgi. Saskaņā ar mūsu senču priekšstatiem tieši Meteņos beidzās ziema.
Ja kāds nezināja, kādas tad ir Meteņu tradīcijas, tās izstāstīja Joņinu bibliotēkas vadītāja  Žanna Juhņeviča.
Meteņos svarīga tradīcija ir labi klāts galds. Par svētku mielastu parūpējas gan paši dalībnieki, gan bibliotekāres bija šo to sarūpējušas. Jautrību nodrošināja dažādi konkursi, kuros iesaistījās dažāda vecuma ļaudis. Protams, neiztika bez tradicionālā salmu tēla dedzināšanas. Milzīgo lelli izgatavoja Olga Blaževiča, šoreiz viņai tā izdevās vēl labāka un iespaidīgāka nekā pērn.
Bibliotekāres  Žanna Juhņeviča un Rita Kovalevska saka lielu paldies visiem viesiem un dalībniekiem par palīdzību un atbalstu pasākuma organizēšanā.

 
 

 
 

2018. gada 5. febr.


 

Meteņdiena -Joņinu bibliotēkā.

14. februārī, plkst.11.

 
Jautra kopā sanākšana pavasara gaidās ar dziesmām, rotaļām, siltu tēju un pankūkām,salmu lelles dedzināšanu.

 Visi laipni gaidīti!

                                                         

2018. gada 26. janv.

Literatūras izstāde bērniem: "Senās pasaules noslēpumi."

2018. gada 19. janv.

 
Literatūras izstāde: "Romāns gariem ziemas vakariem".

2018. gada 10. janv.Galvenie darba rāditāji.2017. gads
 
Lietotāju skaits                    95
t. sk. bērni                           21
Fiziskais apmeklējums        1859
t. sk. bērni                            661
Izsniegums kopā                  4602
t. sk. grāmatas                     4115
t. sk. periodiskie izdevumi   487 
t. sk. bērniem                        865

2018. gada 2. janv.


 

Joņinu pagasta bibliotēkas pasākumi

Janvāri un februāri 2018.

N.
p. k.
 
Norises
laiks
Norises vieta
Pasākuma nosaukums
Atbildīgais un dalībnieki
1.
02.01.
Joņinu pagasta bibliotēka
„Mans zelts ir mana tauta”. - Izstāde.

Ž.Juhneviča
2.
10.01.
Joņinu pagasta bibliotēka
„Radošānesātība.”
Literatūras izstāde vēltīta A.Tolstojam jubilejai.
Ž.Juhneviča
3.
11.01.
Joņinu pagasta bibliotēka
„Atcerēties un neaizmirst” – Izstāde.
Ž. Juhneviča
4.
18.01.
Joņinu pagasta bibliotēka
„Romāns gariem ziemas vakariem.”
 -  Izstāde.
Ž.Juhneviča
5.
07.02.
Joņinu pagasta bibiliotēka
„Es visu mūžu mīlējusi esmu”- Izstāde vēltīta Ā.Elksnei jubilejai.
 
Ž. Juhneviča
6.
13.02.
Joņinu pagasta bibliotēka
Divus vārdus
Dievs man devis,
Lai var visu pasacīt:
Mīlu tevi”
Ž. Juhneviča
7.
14.02.
Joņinu pagasta bibliotēka
„Metens nāk,
Metens nāk,
Ko metenis atnesīs,
Miežu miltu plācenīti.”Meteņu svētki ar pankūku degustāciju.
Ž. Juhneviča
R. Kovalevska

 

 

Joņinu pagasta bibliotēkas pasākumi

Janvāri un februāri 2018.

N.
p. k.
 
Norises
laiks
Norises vieta
Pasākuma nosaukums
Atbildīgais un dalībnieki
1.
02.01.
Joņinu pagasta bibliotēka
„Mans zelts ir mana tauta”. - Izstāde.

Ž.Juhneviča
2.
10.01.
Joņinu pagasta bibliotēka
„Radošānesātība.”
Literatūras izstāde vēltīta A.Tolstojam jubilejai.
Ž.Juhneviča
3.
11.01.
Joņinu pagasta bibliotēka
„Atcerēties un neaizmirst” – Izstāde.
Ž. Juhneviča
4.
18.01.
Joņinu pagasta bibliotēka
„Romāns gariem ziemas vakariem.”
 -  Izstāde.
Ž.Juhneviča
5.
07.02.
Joņinu pagasta bibiliotēka
„Es visu mūžu mīlējusi esmu”- Izstāde vēltīta Ā.Elksnei jubilejai.
 
Ž. Juhneviča
6.
13.02.
Joņinu pagasta bibliotēka
Divus vārdus
Dievs man devis,
Lai var visu pasacīt:
Mīlu tevi”
Ž. Juhneviča
7.
14.02.
Joņinu pagasta bibliotēka
„Metens nāk,
Metens nāk,
Ko metenis atnesīs,
Miežu miltu plācenīti.”Meteņu svētki ar pankūku degustāciju.
Ž. Juhneviča
R. Kovalevska

 

2017. gada 30. dec.


 

 29.12.17.     Organizēts triju mūsu pagasta komandu ( Skuķi – Okolica – Robežnieki ) sacensību raunds par labāko tematisko scenāriju Jaungada vakaram Robežnieku tautas namā: