Jaunās grāmatas Joņinu  bibliotēkā maijā .

 
 
 
Jaunās grāmatas.
1.
 
 
Донцова, Дарья. Пикник на острове сокровищ.
2.
 
 
Воронова, Мария. Мой бедный богатый мужчина. / 2008.
3.
 
 
Тамоников, Александр Александрович. Пейзаж ночного видения. / 2016.
4.
 
 
Рощина, Наталья Анатольевна. Любовь без правил.
5.
 
 
Мэйсон, Конни. Цветок желаний..
6.
 
 
Серова, М.С. Крутая мисс.
7.
 
 
Деверо, Джуд. Благословение.  2017.
8.
 
 
Aspazija. Zila debess zelta mākoņos.
9.
 
 
Zīle, Monika. Vīrietis vēsai vasarai.  2013.
10.
 
 
Zīle, Monika. Dullā dzeguze. / 2015.
11.
 
 
Шилова, Юлия. Неверная или Готовая вас полюбить.
12.
 
 
Ладлэм, Роберт. Идентификация Борна.
13.
 
 
Svīre, Māra. Līdumnieku mantojums.
14.
 
 
Абдуллаев, Чингиз. Пепел надежды. /
15.
 
 
Абдуллаев, Чингиз. Путь воина.
 
 
2017.gads


 
2018.gads
 
 

Eiropas diena Robežniekos.


Velga Vītola, lāču mamma un aļņu aprūpētāja, meža dzīves zinātāja, stāstniece un fotografētāja ir sarūpējusi unikālus attēlus ar Latvijas meža dzīvniekiem un viņu mazuļiem dabiskajā vidē - mežos, pļavās un laukos.


 

        Joņinu pagasta bibliotēkas pasākumi

                                   maijā un jūnijā  2018.g

N.
p. k.
Norises
laiks
Norises vieta
Pasākuma nosaukums
Atbildīgais un dalībnieki
1.
 
03.05.18.
Joņinu pagasta bibliotēka
„Aiz domām tāluma prom un aiz vārdiem…” izstāde veltīta I. Ziedonim jubileju.
Ž.Juhneviča
 
1.
09.0518.
Robežnieku pagasta bibliotēka
Latvijas dabas spēks Eiropas ainavā.
Svinot Eiropas dienu kopā ar dzīvnieku advokāti Velgu Vītolu.                                             
R. Kovaļevska
2.
11.05.18.
Joņinu pagasta bibliotēka
Tev paldies, māt, par visu doto –
Par prieku, sāpi apskaidroto…”literatūras izstāde.
Ž. Juhneviča
3.
18.05.18.
Joņinu pagasta bibliotēka
Literatūras izstāde bērniem:
„Es un mans kaķis”.
Ž.Juhneviča
4.
20.06.18.
Joņinu pagasta bibliotēka
. Noorganizēt literatūras izstādi : „Īsa, īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām:
Te satumsa, te uzausa,
Te saulīte gabalā”
Ž. Juhneviča

 

Aprīļa mēnesī bibliotēkās notiek bibliotēku nedēļai veltīti pasākumi. Joņinu bibliotēka piedāvāja interesentiem iepazīties ar drošību e-vidē un bija iespēja paceļot pa datu bāzes News.lv un Letonika.lv labirintiem.