Bibliotēkā tika organizēta bērnu zīmējumu un ražas izstāde: „Rudentiņš – bagāts vīrs.”

 
Mūsu zīmējumi.

Mūsu darbiņi.
 

2016. gadā bibliotēka organizēts praktiskās nodarbības ar bērniem: „Bibliotēka – draugs, palīgs un vārti uz pasauli”


Aptauja ir anonīma, 
tās mērķis ir noskaidrot un apkopot informāciju par bibliotēkā sniegtajiem pakalpojumiem

 

Galvenie darba rāditāji 2015. gadā.

Lasītāju skaits - 95
t.s. bērni  - 14
Literatūras izsniegums - 4286
Apmeklētāju skaits - 1875
Grāmatas fonds  - 3268