Galvenie darba rādītāji.2017. gads
 
Lietotāju skaits                    95
t. sk. bērni                           21
Fiziskais apmeklējums        1859
t. sk. bērni                            661
Izsniegums kopā                  4602
t. sk. grāmatas                     4115
t. sk. periodiskie izdevumi   487 
t. sk. bērniem                        865

 

Joņinu pagasta bibliotēkas pasākumi

Janvāri un februāri 2018.

N.
p. k.
 
Norises
laiks
Norises vieta
Pasākuma nosaukums
Atbildīgais un dalībnieki
1.
02.01.
Joņinu pagasta bibliotēka
„Mans zelts ir mana tauta”. - Izstāde.

Ž.Juhneviča
2.
10.01.
Joņinu pagasta bibliotēka
„Radošānesātība.”
Literatūras izstāde vēltīta A.Tolstojam jubilejai.
Ž.Juhneviča
3.
11.01.
Joņinu pagasta bibliotēka
„Atcerēties un neaizmirst” – Izstāde.
Ž. Juhneviča
4.
18.01.
Joņinu pagasta bibliotēka
„Romāns gariem ziemas vakariem.”
 -  Izstāde.
Ž.Juhneviča
5.
07.02.
Joņinu pagasta bibiliotēka
„Es visu mūžu mīlējusi esmu”- Izstāde vēltīta Ā.Elksnei jubilejai.
 
Ž. Juhneviča
6.
13.02.
Joņinu pagasta bibliotēka
Divus vārdus
Dievs man devis,
Lai var visu pasacīt:
Mīlu tevi”
Ž. Juhneviča
7.
14.02.
Joņinu pagasta bibliotēka
„Metens nāk,
Metens nāk,
Ko metenis atnesīs,
Miežu miltu plācenīti.”Meteņu svētki ar pankūku degustāciju.
Ž. Juhneviča
R. Kovalevska