Vārda diena no Indras.

 
Bibliotēka piedalīja "Mūsu novadnieku dzīve fotoattēlos" pirmajā solā "Cildens mans novadiņš".

 
 

Bibliotēka apkalpo 132 lasītāju no kuriem 34 bērni.2012. gada laikā lasītājiem sniegts 183 bibliogrāfiskās izziņas, lasītāji informēti par preses jaunumiem un jaunāko literatūru.

 Bibliotēka apkalpo arī Skuķu Veco ļaužu ģimenes māju un aprūpes centru cilvēkiem ar garīgā rakstura traucējumiem.

Bibliotēkā visaktīvākie lasītāji ir pensionāri, bezdarbnieki un skolēni.

 Lasītāji labprāt lasa latviešu, krievu un ārzemju rakstnieku darbus.  Internets ir izplatīts starp jauniešiem un studentiem.

Šogad bibliotēkas apmeklētāju skaits un lasītāju skaits ir mazāks, iesnieguma skaits ir pagājušā gada līmenī. Liela interese par īpaši jaunajiem izdevumiem.

Lasītāji vēlās, lai piedāvā grāmatas,  bet ir arī tādi, kuri iet pie plaukta un meklē paši.

Gan pieaugušie, gan bērni vairāk laika pavada pie datoriem, spēlējot spēles, skatoties filmas un apgūstot viņiem nepieciešamo informāciju, līdz ar to lasīšanai tiek atvēlēts daudz mazāk laika, kas arī izskaidro bērniem izsniegumu skaita samazināšanos. Interneta lietotāji lūdz konsultācijas elektrības, telefona rēķinu kārtošanai. Arī darba meklējumos lūdz palīdzību.

 

2012.gadā

Apmeklēti kursi:

„Lasīšanas veicināšanas aktivitātes bibliotēkas sabiedrības integrācijas pasākums”

 

Organizēts tematiskais vakars ar Skuķu pansionāta iemītniekiem:

„Ziemassvētki ar meža elpu”


2012.gads


Tika organizēts brauciens uz Lietuvu pieredzes apmaiņā;