Bibliotēkas vasaras uzaicinājums!


Skolēnu vasaras brīvlaikā no 1.jūnija līdz 31.augustam Robežnieku pagasta bibliotēkas  aicina bērnus apmeklēt bibliotēku un radoši pavadīt brīvo laiku.

 Bibliotēka aicina iesaistīties “Bibliotēkas vasaras uzaicinājums ”. Uzaicinājums ir individuāla lasīšanas akcija sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem, kuri lasa patstāvīgi un vēlas bagātināt savu vasaras brīvlaika pieredzi. Lai piedalītos uzaicinājumā, jādodas uz  bibliotēkas  un jāpiesakās pie bibliotekāra, kurš izsniegs uzaicinājuma uzdevumu lapu. Uzdevumu lapā minēti dažādi literāri uzdevumi, piemēram, izlasīt grāmatu par noteiktu tēmu vai konkrēta izskata grāmatu u. tml. Uzdevumus var veikt jauktā secībā pēc katra dalībnieka izvēles, tomēr galvenais uzaicinājums ir izpildīt tos visus līdz vasaras beigām. Katra veiksmīgi izpildītā uzdevuma laukumā bibliotekārs uzlīmē uzlīmi, kas apliecinās, ka uzdevums ir paveikts.

Čaklākajiem un aktīvākajiem dalībniekiem balviņas!

Vasarā ikvienam ir iespēja piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas izveidotā un vadītā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023”.  Ikviens, kurš būs izlasījis 5 kolekcijas grāmatas un līdz gada beigām novērtējis tās, aizpildot elektronisko anketu, saņems pateicības balviņas.

Lai aizraujoša un saulaina vasara kopā ar bibliotēku!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru