Noslēgusies “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija  2020” Joņinu bibliotēkā.

Aktīvākie lasītāji-eksperti bija sākumskolas skolēni. Viņi  aizpildīja elektroniskās anketas  par interesantākajām grāmatām. Visi lasīšanas eksperti saņems pateicības rakstus un suvenīrus: lineālu un zīmuli. Ierobežojumu dēļ visa sadarbība notika un vēl joprojām notiek  attālināti. Vairāki skolēni izteica vēlmi piedalīties Bērnu žūrijā arī nākamgad, kā arī rosināt savus klases biedrus un pat vecākus piedalīties šajā aizraujošajā grāmatu lasīšanas konkursā.

 Bērnu Žūrijas konkurss rosina interesi par literatūru, veicina skolēnu lasītprasmi. Grāmatas ir ļoti dažādas: ir gan fantāzijas literatūra, gan piedzīvojumu romāni, gan detektīvi, gan dzeja, gan nopietni daiļdarbi, kas liek aizdomāties par mūžīgām vērtībām.

Paldies visiem, kuri aktīvi piedalījās grāmatu lasīšanā un vērtēšanā!

Lai nezūd lasītprieks arī turpmāk un  uz tikšanos “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijā 2021”

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru