Joņinu bibliotēkas pasākumi
         novembris

                     2019.
            
DATUMS
PASĀKUMA VEIDS, TEMATS UN NOSAUKUMS
ĪSS PASĀKUMA APRAKSTS (MĒRĶIS, REZULTĀTI)
01.11.19.
“Ko darīt, kad nav ko darīt”, literatūras izstāde.
Jaunākā literatūra par brīvā laika pavadīšanas iespējām.
06.11.19.
“Mūsdienīgais latviešu dvēseles un likteņgaitu tulks Kārlis Skalbe,” literatūras izstāde.
K. Skalbem- 140.
08.11.19.

„Visi saka, visi saka Mārtiņdiena, Mārtiņdiena”, literatūras izstāde.

Mārtiņi ir latviešu gadskārtu svētki, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu.
12.11.19.
“Mēs savas zemes brīvību un valsti sirdī nesam.” Literatūras izstāde.
Literatūras un vietējās fotohronikas izstādi, veltītu Latvijas Republikas proklomēšanas gadadienai


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru