Galvenie darba rādītāji.2017. gads
 
Lietotāju skaits                    95
t. sk. bērni                           21
Fiziskais apmeklējums        1859
t. sk. bērni                            661
Izsniegums kopā                  4602
t. sk. grāmatas                     4115
t. sk. periodiskie izdevumi   487 
t. sk. bērniem                        865

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru