Galvenie darba rāditāji.


2016. gads
 
Lietotāju skaits                    95
t. sk. bērni                           23
Fiziskais apmeklējums        1827
t. sk. bērni                            709
Izsniegums kopā                  4296
t. sk. grāmatas                     3799
t. sk. periodiskie izdevumi    354
t. sk. bērniem                        853

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru