Bibliotēka apkalpo 142 lasītāju no kuriem 41 bērni. Gada laikā lasītājiem sniegts 168 bibliogrāfiskās izziņas, lasītāji informēti par preses jaunumiem un jaunāko literatūरु
. Bibliotēkas iespieddarbu krājumi papildināti par 188 vienībām, kopsummā 407 Ls.
· Pagasta līdzekļi 33 eks. 110.42 Ls.
· „Bērnu žūrija” 19 eks. 96 Ls.
· Dāvinājumi 70eks. 201,27 Ls.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru